Krmná řepa a obiloviny

Objednávka ke stažení: Objednávka – naturálie_2023

Platbu za zem. produkty (naturálie) prosíme uhraďte do 15. 7. 2023 na náš účet č.158067109/0600, variabilní symbol 42010 – do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, příjmení a adresu, nebo poštovní poukázkou typu A. Vyplněnou objednávku zašlete na naši adresu nebo email: info@zerarajec.cz; tel. 516 432 211, do 30. 6. 2023.

Pšenici (ječmen, oves) si bude nutné vyzvednout na posklizňové lince v období 1. 9. 2023 – 20. 10. 2023, po telefonické domluvě u p. Rašovského (tel. 723 252 390), prac. doba Po – Pá 7:00 – 15:30.

Naturalie