Objednávka krmné řepy a obilovin

I v letošním roce 2022 je možné objednat naturálie. Obiloviny 760 Kč/q a krmná řepa 500 Kč/ar.

Objednávkový formulář je ke stažení níže na této stránce. Pošleme ho i poštou s pozvánkou na valnou hromadu naší společnosti.

Objednávky je možné zaslat do 30.6.2022.

Krmná řepa je vyseta na pozemku v k.ú. Jestřebí a to ve stejné lokalitě jako v loňském roce. Mapu včas zveřejníme.

Obiloviny si budete muset opět vyzvednou na posklizňové lince.

Objednávkový formulář níže
Naturalie