Výplata dividend

Valná hromada společnosti konaná dne 24. 6. 2022 rozhodla o výplatě dividend za rok 2021.
Dividendy jsou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, proto žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své číslo bankovního účtu, aby tak písemně učinili.
Pokud si akcionář změní bankovní účet, prosíme, aby nám písemně nahlásil nové číslo bankovního účtu. Kontaktní osobou je p. Zuzana Hloušková (e-mail: z.hlouskova@zerarajec.cz).

Výměna dosavadních zatímních listů a hromadných akcií

Na řádné valné hromadě společnosti ZERA Rájec a.s., která se konala dne 9. 6. 2017, bylo rozhodnuto o spojení akcií a výměně hromadných akcií a zatímních listů za listinné akcie na jméno tak, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě.
Představenstvo Vás na základě výše uvedené skutečnosti vyzývá k výměně dosavadních emitovaných zatímních listů, popř. hromadných akcií, za nové akcie, jejichž nominální hodnota odpovídá Vašemu dosavadnímu podílu na majetku akciové společnosti.
Výše uvedená výměna je prováděna v sídle společnosti v Rájci-Jestřebí, Blanenská 86 v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod. Výměnu je nutné předem dohodnout na tel. 516 432 216, nebo e-mailem z.hlouskova@zerarajec.cz.