Odkoupení pozemků

Jsme přesvědčeni, že pozemky jsou pro Vás dobrou investicí. Pokud se k jejich prodeji přesto rozhodnete, pečlivě zvažte, komu a proč je prodáváte. Neustále chodí nabídky „zemědělců“, kteří nabízejí odkoupení Vašich pozemků, které však téměř obratem nabízejí k dalšímu prodeji i nám. Prosím Vás, nepodporujte takovýto druh podnikání, buďte obezřetní.

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku, a pokud by byla pro Vás zajímavá, odkoupíme Vaše pozemky.

V případě Vašeho zájmu se obraťte prosím na p. Ivanu Dudkovou.
• tel. 516 432 211
• e-mail: info@zerarajec.cz

Úhrada pachtovného

Předem bychom Vám chtěli poděkovat za dlouhodobou spolupráci mezi naší společností a Vámi, jako majiteli pozemků, které užíváme.

Pachtovné za pozemky hradíme od 1. 10. příslušného kalendářního roku. Z důvodu, že dochází k častým změnám bydliště vlastníků je našim zájmem hradit pachtovné bezhotovostním převodem na bankovní účet. Proto prosíme vlastníky pozemků o písemné zaslání čísla bankovního účtu. Pachtovné hradíme i poštovní složenkou, nebo je možné vyzvednout si ho v hotovosti na pokladně.

V případě jakýchkoliv dotazů k pachtovnému, případně pachtovním smlouvám, kontaktujte p. Ivanu Dudkovou.
• tel. 516 432 211
• e-mail: info@zerarajec.cz