Rostlinné komodity

Ceny platné od 9.10.2023:

  • pšenice 620,- Kč/q včetně DPH
  • ječmen 620,- Kč/q včetně DPH
  • oves 520,- Kč/q včetně DPH
  • kukuřice 620,- Kč/q včetně DPH

Rostlinné komodity prodáváme v areálu posklizňové linky, ulice Blanenská 724, Rájec-Jestřebí, vedle Sládkových rybníčků.

Zodpovědná osoba p. Vlastimil Rašovský, tel. 723 252 390.

Prodej v pytlích po 50 kg.