Rostlinné komodity

Ceny platné od 17.5.2022:

  • pšenice 960,- Kč/q včetně DPH
  • ječmen 860,- Kč/q včetně DPH
  • oves je již vyprodán (nový bude od poloviny srpna 2022)
  • kukuřice 960,- Kč/q včetně DPH

Rostlinné komodity prodáváme v areálu posklizňové linky, ulice Blanenská 724, Rájec-Jestřebí, vedle Sládkových rybníčků.

Zodpovědná osoba p. Vlastimil Rašovský, tel. 723 252 390.

Prodej v pytlích po 50 kg.