O společnosti

Naše společnost se řadí obratem a počtem zaměstnanců – dle nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem nebo Přílohy I nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – do kategorie malých zemědělských podniků.
Jsme česká firma a naší prioritou je spolupráce s tuzemskými firmami. Zakládáme si na tom, že námi produkované komodity jsou základem zdravých a kvalitních českých potravin.

Zápis do evidence zem. podnikatele
Stanovy

Trocha z historie

Správní budova a středisko mechanizace se nacházejí v areálu „nového“ pivovaru, který postavil kníže Salm.
Původní „starý“ pivovar patřil i s velkostatkem olomouckému biskupství, od něhož se panství dostalo do držení rodu Všeborů, kteří se později psali z Rájce. Původní pivovar se nacházel pod rájeckým starým zámkem. Prostor místa varny je dnes obtížně identifikovatelný, část objektu nemá původní krovy. Patrná je ale spilka, humno (s patrným místem valachu) a zejména rozsáhlé pivovarské sklepy, které se skládají ze dvou stavebních částí a mají dva vstupy. Každý z částí má vlastní lednici. Část blíže původnímu pivovaru je stavebně starší a na svrchní kvašení, navazující je novější. Ve starší části je patrná zřejmě rampa pro manipulaci se sudy. Každý ze sklepů, které tvoří jeden prostor, možná na místě původního hradního příkopu má vlastní lednici. Část stěn je kamenných, zbytek cihlový.
Ve starém pivovaru se vařilo ročně na 16.000 věder piva. Šenkýři na panství museli rájecké pivo odebírat. Starý pivovar koncem 19. století vyráběl ročně téměř 15.000 hektolitrů piva. V sezóně 1867-1868 zde firma Josef Novák dělala pokrytí várnice, v roce 1869 topení pod kotlem. Výroba ve starém pivovaru byla ukončena v roce 1894.

Naproti původnímu pivovaru postavil kníže Salm roku 1894 nové budovy poblíž sladovny, která tam už stála, novou varnu s roční kapacitou 60.000 hl a nové sklepy a spilky, které navrhnul a provedl pivovarský inženýr Josef Rosenberg. V prvních výrobních letech ale pivovar vyráběl jen kolem 20.000 hl. Varna byla na parní pohon, stroje dodaly Salmovy strojírny v Blansku. Parní válec měl průměr 175 mm, areál byl vybavený pneumatickým transportérem na slady. Po dokončení varny následovalo budování sklepů a spilky pod pivovarem s termínem dokončení 1896. Do té doby se zřejmě zavážely sklepy pod parkem. Roku 1899 postavila firma Märky, Bromovský a Schulz novou sladovnu o kapacitě 80 vagonů. Roku 1924 koupila pivovar Akciová společnost Moravia, pivovar a sladovna v Brně. Ve 20. letech se produkce pivovaru dostala až k 30.000 hektolitrům. Koncem 20. let sladovna zpracovala ročně 70 vagonů sladu, zejména pro potřebu vlastního pivovaru. V celém závodu pracovalo v roce 1928 40 dělníků a pět úředníků. Rájecký pivovar v březnu 1945 musel přerušit výrobu, obnovil ji už v červenci. Jeho kapacita byla tehdy 38.000 hektolitrů. Sladovna mohla ročně sladovat 30 vagonů ječmene. Ještě v roce 1965 bylo v Rájci v národní správě vyrobeno 50 941 hl piva. Zrušen byl 30. dubna 1974. Už předtím byl zrušen pivovar v Boskovicích. V užším regionu zůstal jen pivovar v blízké Černé Hoře.
Zachované jsou rozsáhlé sklepy. Varna je bez využití, původní vybavení vesměs chybí. Na fasádě zůstal z části patrný nápis odkazující na původní účel budovy. Nad ním je erb rodu Salmů. Část areálu byla přestavena na kanceláře společnosti ZERA Rájec. Větší část sladovny je zbořená, byla postižena požárem.

Autor Mgr. Filip Vrána