Naturálie 2021

Objednávka krmné řepy a obilovinObjednávka – naturálie_2021

Jako každý rok, tak i letos si je možné objednat naturálie. Krmná řepa je vyseta na pozemku v k.ú. Jestřebí (směr z Rájce-Jestřebí na Černou Horu), příjezd po zadní polní cestě.

Platbu za zem. produkty prosíme uhraďte do 15. 7. 2021 na náš účet č.158067109/0600 variabilní symbol 42010 – do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, příjmení, tel. nebo email a svoji adresu, nebo poštovní poukázkou typu A. Vyplněnou objednávku zašlete na naši adresu nebo email: info@zerarajec.cz; tel. 516 432 211, do 30. 6. 2021.

Pšenici (ječmen, oves) si bude nutné vyzvednout na posklizňové lince v období 1. 9. 2021 – 20. 10. 2021, po telefonické domluvě u p. Rašovského (tel. 723 252 390), prac. doba Po – Pá 7:00 – 15:30.

Naturálie NEBUDOU ROZVÁŽENY !!!

Termín sklizně krmné řepy je nejpozději do 31. 10. 2021!!! Po tomto termínu bude krmná řepa bez nároku na vrácení uhrazené částky ZAORÁNA.