Informace pro akcionáře

Vážená paní, vážený pane!

Na řádné valné hromadě společnosti ZERA Rájec a.s. – sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko – která se konala dne 9. 6. 2017, bylo rozhodnuto o spojení akcií a výměně hromadných akcií a zatímních listů za listinné akcie na jméno tak, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě. 

Představenstvo Vás na základě výše uvedené skutečnosti vyzývá k výměně dosavadních emitovaných zatímních listů, popř. hromadných akcií, za nové akcie, jejichž nominální hodnota odpovídá Vašemu dosavadnímu podílu na majetku akciové společnosti.

Výše uvedená výměna bude prováděna v sídle společnosti v Rájci-Jestřebí, Blanenská 86 v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod. Výměnu je nutné předem dohodnout na tel. 516 432 211, 516 432 122, nebo 516 432 216, popř. e-mailem z.hlouskova@zerarajec.cz, info@zerarajec.cz.

Výměna bude prováděna od 6. 11. 2017 do 30. 11. 2020.

Kdo výměnu v uvedeném termínu nestihl, bude znovu kontaktován.