Naturálie 2020

Vyplněnou objednávku zašlete na naši adresu nebo e-mail: info@zerarajec.cz; tel. 516 432 211, do 31. 7. 2020.

Objednávka – naturálie_2020

Platbu za zem. produkty prosíme uhradit do 10. 8. 2020 na náš účet č.158067109/0600 variabilní symbol 42010 – do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, příjmení a adresu, nebo poštovní poukázkou typu A.

Pšenici (ječmen, oves) si bude nutné vyzvednout na posklizňové lince v období 1. 9. 2020 – 20. 10. 2020, po telefonické domluvě u p. Rašovského (tel. 723 252 390), prac. doba Po – Pá 7:00 – 15:30.

!!! Naturálie NEBUDOU ROZVÁŽENY !!!

Termín sklizně krmné řepy je nejpozději do 31. 10. 2020!!! Po tomto termínu bude krmná řepa bez nároku na vrácení uhrazené částky ZAORÁNA.